Millal tuleb stipendium välja maksta?

Stipendium tuleb välja maksta kahe nädala jooksul pärast kokkulepitud nimega lõputöö edukat kaitsmist kõrgkoolis. Eeldusel, et lõputöö on läbitud positiivse hindega (arvestatud), tuleb stipendium välja maksta olenemata kaitsmisel saadud hindest või uurimistöö tulemusest.

Kas stipendiumi summalt lähevad maha maksud?

Kui osapooled ei lepi kokku teisiti, peab idee esitaja tasuma seadusest tulenevad maksud selliselt, et kuulutuses toodud stipendiumi summa oleks see mis tudengi kontole kantakse (NET).

Kas kuulutuses toodud lõputöö teema on lõplik?

Ei, Tuduuringu ideeturul on toodud vaid lõputöö idee ja suunis. Lõplik lõputöö teema ning meetod tuleb tudengil kooskõlastada juhendajaga ning seejärel esitada idee algatajale kes peab omalt poolt kinnitama, et lõputöö teema kvalifitseeruks stipendiumi tasule.

Kas idee esitaja saab lõputöö tulemust mõjutada?

Idee esitajal on õigus kinnitada lõputöö teema ja meetodi vastavus stipendiumile ning tudengi initsiatiivil nõustada ja konsulteerida lõputöö koostamist. Idee esitajal pole õigust pärast kinnitamist ning enne lõputöö kaitsmist nõuda lõputöö tulemuste esitlemist, tegevustest informeerimist või tulemuste või meetodite muutmist.

Kas idee esitajal on õigus stipendiumist loobuda?

Idee esitajal on õigus stipendiumist loobuda igal ajal enne tudengi poolt esitatud teema ja metoodika kinnitamist. Pärast teema kinnitamist tudengiga pole idee esitajal õigust stipendiumist loobuda välja arvatud juhul kui teema või lõputöö metoodika (kvalitatiivne või kvantitatiivne) muutub.

Mis siis kui lõputöö teema töö käigus muutub?

Et kvalifitseeruda stipendiumile tuleb lõputöö teema muutumisel sellest idee esitajat koheselt teavitada ning saada talt kinnitus uue teema sobivuse kohta. Kui idee esitaja kinnitab uue teema, kvalifitseerub see endiselt stipendiumile. Kui uus teema on idee esitaja jaoks liiga erinev algsest ideest on tal õigus stipendiumist loobuda.

Mis aja jooksul tuleb lõputöö kõrgkoolis kaitsta?

Kui osapooled ei lepi kokku teisiti, tuleb lõputöö kaitsta ühe aasta jooksul.

Kas ma pean kooli stipendiumist teavitama?

Stipendiumist tuleb teavitada oma lõputöö juhendajat.

Kas tasub lisada ideed mis on juba lisatud?

Jah kindlasti tasub kuna isegi kui idee on sarnane, on esitaja, detailid ja keskkond erinevad ning erinevad tudengid võivad sarnast teemat uurida väga erinevalt.

Kui kaua on idee Tuduuringu lehel aktiivne?

Idee on Tuduuringu lehel aktiivne üks aasta. Kui idee esitaja soovib idee varem maha võtta, pikendada või seda muuta, palume sellest meile teada anda Kontakt lehel või emailiga info@tuduuring.ee